Hirigintza

Zerbitzuak

 • Hirigintza planeamendua
 • Hirigintza kontsulta
 • Planeamendu orokorra eta partziala
 • Obra lizentzia
 • Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen lizentziak
 • Errepide publikoa okupatzeko lizentziak
 • Bestelako hirigintza lizentziak

Langileak:

 • Silvestre Berasategui Ortiz (Arkitektoa) – Hitz-orduak: Ostegunak
 • Felix. A. Martinez Delgado (Arkitekto teknikoa)
  Komertzialak: ostiralean
  Tel. 946 827 529 – Luzapena 109
  f.martinez@berriz.eus
 • Nerea Muñoa (Arkitekto teknikoa)
  Hitz-orduak: Ostegunak
  Jarduera eta irekitzeko litzentziak
  Tel. 946 827 529 – Luzapena 116
  n.munoa@berriz.eus

Berrizko udalaren plangintzaren sorospidezko arauak

Harremanetarako

Telefonoa: 946 827 529

E-posta: hirigintza@berriz.eus

HAPO