Borondatezko eta Derrigorrezko Diru-bilketa

Helbidea: Iturritza kalea 51 – behe solairua

Telefonoa: 946 824 036

Faxa: 946 827 950

E-mail: zergak@berriz.org

Informazioa

1) Ibilgailuen gaineko zerga: Maiatzaren 1etik 31ra bitartean

2) Uren, zaborren eta abarren tasak

Tasak
Hiruhilekoak Hilabeteak Irakurketa Kontadoreak Fakturazioa
1 urtarrila-otsaila-martxoa Apirila Ekaina
2 apirila-maiatza-ekaina Uztaila Iraila
3 uztaila-abuztua-iraila Urria Abendua
4 urria-azaroa-abendua Urtarrila Martxoa

3) Zerga-zorrak (tasa likidazioak, aldizkakoak ez diren zergak): jakinarazi eta 30 egun baliodun.

4) Zerga-zorrak ez direnak (prezio publikoak, isunak, zehapenak): jakinarazi eta hilabeteko epea.

5) Autolikidazioak: ordenantzetan finkatutako epeak.

Dirubilketa zerbitzuak gogoratu nahi dizu:

  1. Borondatezko ordainketa epea igaro eta ordaindu barik balego, premiamendu prozedura martxan jarriko da eta horrek errekarguak ekarriko ditu.
  2. Errezibo ordainketa, banku entitateetan helbideratzea komeni da.
  3. Erreziboak helbideratu barik dituenak, borondatezko epe barruan ordaindu ditzake Berrizko udaleko BBK 2095-0031-30-2031000490 kontu zenbakira transferentzia eginez.
  4. Derrigorrezkoa da merkataritza, industria edo jarduera profesionala ixtean, baja tramitea egitea, zerga eta tasen kasurako.
  5. Errekurtsoa jartzeak ez du zerga, tasa edo eskatutako likidazio ordainketa salbuesten.