Kontsulta publikoa

Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura erkidearen arabera, urriaren 1ekoa, 2015/39 Legearen 133.artikuluak dionaren arabera, udal arautegia aldatzeko proiektuen lanketarako ekarpenak egiteko aurreko prozedurari hasiera ematen zaio.

Hau dela eta, aldaketa hauen eraginpean dauden pertsonak eta erakundeak, bide hauen bitartez helarazi ditzakete haien ekarpenak.