Landa lurreko Ondasun Higiezinen Zerga - Katastro dokumentuen bidalketa

Informazioa

Izapide hauek izaera informatiboa soila dauka.

NON TRAMITATZEN DA:

Udalean aurrez aurre. Iturritza 51 Ordutegia: 10:00 – 14:00

Informazioa:

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jabetza eskritura
 • OHZ-ren azken ordainagiria

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Araua
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako behin-behineko arauak onesten dituen 77/1990 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hauek izaera informatiboa soila dauka.

NON TRAMITATZEN DA:

Udalean aurrez aurre. Iturritza 51 Ordutegia: 10:00 – 14:00

Informazioa: