Albisteak

 

ALKATETZA DEKRETUA (2017-307024)

2568/1986 Errege Dekretu bidez onetsitako Tokiko Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiko 78.1 eta 80 artikuluetan zehaztutakoren arabera

ERABAKI DUT:

Lehena.- Udalbatzaren ohiko Osoko Bilkurarako deialdia egitea. Batzarraldia, Udalbatzar aretoan egingo da, 2017ko uztailaren 12an, 19:00etan, ondorengo gai zerrendaren arabera. Batzarkide kopuru legalaren faltagatik, ezingo balitz batzarraldia egin, bigarren deialdiz, bi egun beranduago egingo litzateke

GAI-ZERRENDA

 1. Onartu, hala badagokio, 2017ko maiatzaren 10ko akta.
 2. 2017ko maiatza eta ekainaren alkatetza dekretuen berri ematea.
 3. 2017ko 1. hiruhilabeteko aurrekontu gauzatze egoeraren berri emata
 4. 04/TRAN CRED zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea.
 5. 05/HAB CRED zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea..
 6. 06/CRED ADIC zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea..
 7. Onartu, hala badagokio, Amadako Izarrak elkarteei diru-laguntza nominatiboak.
 8. 2018. urteko Jai Lokalaren onarpena
 9. EH-BILDUK aurkeztutako mozioa: Ekainak 28, pertsona LGTBI+ eskubideen nazioarteko eguna
 10. EH-BILDUK aurkeztutako mozioa: Justizia eta memoriaren aldeko udalen sarean
 11. EH-BILDUK aurkeztutako mozioa eta EAJ-PNVK aurkeztutako mozioa: Diru Sarreak Bermatze Errenta prestazioaren eztabaidari buruzkoa.
 12. Galde-eskeak

Bigarrena.- Erabaki hau Udalbatza-kideei jakinaraztea, etor ezin duenak udalburutza honetan nahiko aurretiaz jakinarazi beharko duela ohartaraziz, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 12.1 artikuluan xedatutakoaren arabera