Asociaciones

Pagotxa Kultur eta Aisialdia Elkartea 

Pagotxa Kultur eta Aisialdia Elkartea 

Arduraduna: Naiara Lopez Zabala

Helburuak: Elkartearen helburuak honako hauek dira: Haur eta gazteek aisialdia euskaraz gozatzeko eskaintza alternatibo bat izatea. Haur eta gazteek aisialdia aukera berdintasunean gozatzeko eskaintza alternatibo bat izatea. Haur eta gazteek aisialdian kultur eta kirol eskaintza alternatibo bat izatea. Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egingo dira, ezarritako legezko betekizunak bete ondoren: Tailerrak, jolas koperatiboak, irteerak, herri ekintzetan parte hartzea, ikastaroak, beste herri batzuetako gazteekin elkartrukaketak, udaleku itxiak, irekiak eta ibiltariak, hitzaldiak, kirol ekintzak, kultur ekintzak, eskulanak, teknologia berrien erabilera.